ICT NNIOT NN | B2B NN | CB NN | DC NN |  RC NN |  CW NN |  EW NN | SM NN | ITSEC NN | NETGURU NN KANKRY facebook linkedin twitter youtube

Konference ManDay.it bude zejména o GDPR, DevOps a ITIL

Jak to vypadá s IT vzděláváním u nás? Pokud můžeme soudit podle aktivit největšího hráče na tomto poli u nás, Počítačové školy Gopas, stále více je zejména mezi IT profesionály v kurzu podoba odborných konferencí.

mandayit logo bigAle musí jít o konference, kde nejde o propagaci jednotlivých produktů, ale o věcný informativní obsah – přednášky fundovaných odborníků od nás i ze zahraničí, doplněné praktickými radami a příklady z praxe, které přinesou účastníkům přehled o nejnovějších trendech i tipy využitelné v reálné praxi. A právě takové konference Počítačové školy Gopas jsou, což nejlépe dokládá to, že jejich kapacita bývá s předstihem naplněna.

Před rokem Gopas rovnou zdvojnásobil počet konferencí, které pořádá – k již tradičnímu HackerFestu a TechEd-DevConu přidal pro „javisty“ JavaDays, a pro ty, kteří to mají daleko do Prahy, brněnský G2B•TechEd. Obě konference se setkaly s kladným přijetím, takže druhý ročník JavaDays úspěšně proběhl v polovině listopadu a na konci ledna se uskuteční další ročník G2B•TechEdu.

Novinky chystá Gopas i na rok 2018. První z nich bude nová konference ManDay.it. „S rostoucí poptávkou po našich kurzech manažerských dovedností a úspěšné sérii odborných snídaní s Martinem Vitoušem, jsme se rozhodli pro všechny zájemce o procesní řízení, DevOps či GDPR uspořádat zbrusu novou velkou konferenci s názvem ManDay.it,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy Gopas a upřesňuje: „Půjde o den nabitý informacemi z oblasti GDPR, DevOps a ITILu, které jsou v dnešní době považovány za klíčové a dobří IT manažeři by je měli mít v malíku. ManDay.it by si proto neměli nechat ujít CIO, vedoucí provozu IT, vedoucí velkých projektů a obecně všichni, kteří se zabývají IT procesy, optimalizací poskytování IT služeb apod.“

Nabídka odborných konferencí Počítačové školy Gopas se tedy dále rozšiřuje. Konference ManDay.it proběhne a Praze dne 19. února 2018.

-LiM

Affiliate reklama zvyšuje prodeje i povědomí

Největší českou online affiliate síť nově využívá výrobce a prodejce sortimentu zaměřeného na kvalitní lůžkoviny, zdravé spaní, trendy a design. Od zařazení affiliate reklamy do svého online marketingu si slibuje posílení svého internetového byznysu.

Internetový prodej bytových doplňků a textilu se v ČR zvyšuje již několik let v řadě a letos je tento trend ještě výraznější. Přední prodejci, mezi něž SCANquilt patří, hledají způsob, jak dál efektivně propagovat svou značku a zvyšovat objem internetových prodejů.

Průměrná objednávka byla v roce 2016 více než 2500 Kč. Největší zájem byl o povlečení, polštáře a přikrývky,“ přibližuje za SCANquilt Petr Limberský, ředitel prodejní sítě. „Od affiliate reklamy si slibujeme primárně zvýšení prodejů i povědomí o značce, a s tím související zvýšení návštěvnosti na našich 47 prodejnách napříč celou Českou republikou.“

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Deklarace o rovnováze pracovního a soukromého života

Bankovní skupina společně s Evropskou zaměstnaneckou radou jako první v evropském bankovním sektoru podepsaly společnou deklaraci o rovnováze pracovního a soukromého života. V dané deklaraci se obě strany zavázaly zlepšit sociální dialog v rámci skupiny.

Deklaraci o rovnováze pracovního a soukromého života, podepsal 28. listopadu Jean Pierre Mustier, generální ředitel skupiny UniCredit a Francesco Colasuonno, předseda Evropské zaměstnanecké rady UniCredit. Ta reaguje na současné trendy v měnícím se sociálním a ekonomickém prostředí. Významné faktory, kterými jsou například technologické inovace, vyžadují definování zcela nových způsobů práce.  

Společná deklarace předkládá soubor specifických a konkrétních činností, které mají přispět k zajištění rovnováhy pracovního a soukromého života. Nově zaváděné technologie mají za cíl co nejlépe využít lidských zdrojů, jak z hlediska schopností, tak i z hlediska času a zároveň respektovat soukromý život zaměstnanců.

Jednou z výzev deklarace je globální přístup při nastavování standardů ve všech subjektech a zemích, kde skupina UniCredit působí. Deklarace se zaměřuje především na pět hlavních oblastí:

  • Digitalizace: řízená digitální evoluce prostřednictvím využívání moderních technologií, při respektování osobního prostoru zaměstnanců tak, aby nedocházelo k zásahům do soukromého života.
  • Prostorová a časová flexibilita: podpora přístupu k organizaci práce, založeném na prostorové a časové flexibilitě.
  • Time management: maximalizace kvality a efektivní využití času během pracovní doby.
  • Well-being program: podpora, vedoucí ke zlepšení pracovních podmínek.
  • Kulturní změny: uspořádání inspirativních akcí podporující podnikovou kulturu, která je založená na vyváženosti pracovního a soukromého života a na hlubším začlenění zaměstnanců do kolektivu.

Jean Pierre Mustier, generální ředitel skupiny UniCredit uvedl: „V UniCredit věříme, jak důležitý je respekt. Při všem, co děláme, musíme brát v úvahu nejenom osobní, ale i profesní zájmy. To nám pomůže zlepšovat firemní kulturu a rozvíjet hodnoty, k níž může přispět každý z nás. V tomto ohledu musí manažeři jít ostatním příkladem.”

Francesco Colasuonno, předseda Evropské zaměstnanecké rady UniCredit, po podepsání deklarace uvedl: „Jsme spokojeni s tím, že se nám podařilo podepsat společnou deklaraci, která je velmi inovativní. A to jak z hlediska formy, tak i z hlediska obsahu. Díky společnému úsilí zástupců zaměstnanců evropských poboček a vedení skupiny UniCredit, jejichž spolupráce trvá od roku 2007, jsme zahájili korektní dialog s cílem zavést konkrétní opatření v každé zemi, kde UniCredit působí.”

Společná deklarace bude předložena vedením všech společností, v každém státě, kde skupina UniCredit působí. Cílem je zvýšit povědomí o základních principech rovnováhy pracovního a soukromého života a podnítit diskuse se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců, které budou v souladu s příslušnými pracovně právními podmínkami platnými v dané zemi.

Realizace činností vyplývajících z deklarace budou monitorovány užším výborem Evropské zaměstnanecké rady UniCredit a managementem skupiny UniCredit.

Hlavní principy společné deklarace vycházejí z koncepce rovnosti příležitostí a nediskriminace. Těm se věnovaly již předcházející deklarace, které podepsala skupina UniCredit a Evropská zaměstnanecká rada UniCredit.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor