ICT NNIOT NN | B2B NN | CB NN | DC NN |  RC NN |  CW NN |  EW NN | SM NN | ITSEC NN | NETGURU NN KANKRY facebook linkedin twitter youtube

Acronis: v oblasti sdílení citlivých dat je dnes pro české podniky největší výzvou přístup z mobilních zařízení

K důležitým obchodním informacím se z mobilních zařízení přistupuje v 61 % podniků 

Acronis, celosvětový lídr hybridních cloudových řešení ochrany dat, zveřejnil výsledky lokálního průzkumu týkající se sdílení a přístupu k citlivým datům u českých podniků, který provedl na své uživatelské konferenci Acronis Roadshow v Praze. Podle tohoto průzkumu jsou pro české společnosti největší výzvou nezabezpečený přístup k datům z mobilních zařízení, zejména pak k obchodním, účetním a osobním údajům.

Sdileni dat CZ

Stále více pracovníků přistupuje k podnikovým informacím mimo své pracoviště – z domu, u zákazníků, z kaváren, na letištích apod. Již ve více českých firmách pracovníci využívají ke své práci notebooky než stolní počítače (83 % oproti 78 %) a ve 39 % aktivně využívají chytré telefony, čímž zvyšují rizika napadení či ztráty citlivých firemních údajů. Vedle toho je také trápí značná nepřehlednost a roztříštěnost informací, když různá data se nacházejí na různých, často nezabezpečených lokálních i cloudových úložištích typu Dropbox.

Klíčová zjištění průzkumu:

  • České podniky v oblasti sdílení a synchronizace dat nejčastěji řeší přístup z mobilních zařízení (45 %), roztříštěnost informací (41 %), pomalé připojení k internetu (34 %) a nízkou úroveň ochrany dat (28 %).
  • Pracovníci ve firmách ke své práci využívají notebooky (83 %), stolní PC/Macy (78 %), chytré telefony (39 %) a tablety (17 %).
  • V nejvíce případech přistupují uživatelé ve firmách z mobilních zařízení k obchodním informacím (v 61 % firem), osobním údajům (29 %), účetnictví (29 %), údržbě a servisním údajům (27 %) a k marketingovým informacím (20 %).

„Pokud firmy nebudou kontrolovat a řídit přístup svých pracovníků k důležitým informacím, budou nejen riskovat krádež či ztrátu svých dat, ale také od roku 2018 pokutu za nedostatečnou ochranu osobních údajů,“ řekl Zdeněk Bínek, zodpovědný za prodej řešení Acronis na českém a slovenském trhu. „Striktnější ochrana sdílení dnes již nemusí automaticky znamenat nižší produktivitu či menší komfort pro uživatele. Nástroje umožňující selektivní a časově omezená přístupová práva k informacím uloženým na jednom místě zaručují nejen větší ochranu dat, ale také efektivnější spolupráci nad obchodními dokumenty, marketingovými aktivitami a interakcí se zákazníky.“

 Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Šestý ročník prestižního projektu Vizionáři 2016 zná své vítěze

logo CZSdružení CzechInno ve spolupráci s partnery včera večer vyhlásilo vítěze projektu Vizionáři 2016 a ocenilo tak nejzajímavější inovativní počiny v českém podnikání s významným společenským, technologickým či ekonomickým přínosem.

Vizionari2016 cenaV letošním roce projekt zaznamenal rekordní počet přihlášených subjektů. Odborná porota vybrala jedenáct firem, které ocenila titulem „Vizionář 2016“, dalším deseti udělila čestné uznání. Zvolila také jednu osobnost českého inovačního života, které se rozhodla udělit ocenění Osobnost projektu Vizionáři 2016.

Vyhlášení vítězů projektu proběhlo ve čtvrtek, 8. 12. 2016 ve večerních hodinách, v Pavilonu Grébovka v Praze. Odborná porota složená ze zástupců státních institucí, akademického prostředí a partnerů projektu, určila za vítěze celkem jedenáct subjektů. Novými Vizionáři pro rok 2016 se staly tyto společnosti:

•             Aplikace Záchranka, z.ú., za Mobilní aplikaci Záchranka usnadňující lokalizaci volajícího a její technologický a společenský přínos v oblasti zdravotnictví.

•             Společnost DATASYS, s. r. o., za prvního chatbota schopného komunikovat v češtině a jeho technologický a společenský přínos v oblasti asistenční podpory.

•             Společnost EcoFuel Laboratories, s. r. o., za vývoj nového kmene mikrořasy Japonochytrium sp. a jeho technologický a společenský přínos v oblasti potravinářství, zdravotnictví a farmacie.

•             Společnost CheckTerra, s. r. o., za 3D GIS prohlížečku CheckGIS a službu CheckPhoto a jejich technologický a společenský přínos v oblasti projekční a důlní činnosti, stavebnictví, energetiky, vodárenství aj. oborů.

•             Společnost JaP – Jacina Trade, s. r. o., za BOX Apokalypsa – inovativní model bezpečnostní skříně pro ochranu obsahu vůči živelním katastrofám a jeho technologický a společenský přínos v oblasti ochrany osob a majetku.

•             Společnost mySASY, a. s., za Systém pro distanční monitoring aktivity autonomního nervového systému a jeho technologický a společenský přínos v oblasti sportu a zdravotnictví.

•             Společnost P A R D A M, s. r. o., za Nanovlákennou filtrační membránu pro využití v potravinářství a farmacii a její technologický přínos v oblasti potravinářství a farmacie.

•             Firma Pavel Šourek – ARCON za Technologii Sendvičová hydroizolace pro prodloužení životnosti asfaltových pásů a střešních technologií z mPVC a její technologický a ekonomický přínos v oblasti stavebnictví, materiálových a energetických úspor.

•             Společnost Prusa Research, s. r. o., za 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK2 a její Multi Material upgrade a její technologický přínos v oblasti kreativních průmyslů, designu, prototypové a malosériové výroby, výuky, kutilství a modelářství.

•             Společnost Volter, s. r. o., za xRover – multifunkční hybrid sportovního kočárku a zdravotního vozíku třídy I. a jeho technologický a společenský přínos v oblasti zdravotnictví a zvyšování kvality života tělesně handicapovaných.

•             Společnost Workswell, s. r. o., za Systém Workswell WIRIS – nejpokročilejší termovizní systém pro komerční bezpilotní letouny a jeho technologický přínos v oblasti výzkumu, vývoje a výrobních technologií.

Vizionáři2016 vítězovéÚčelem projektu Vizionáři je mobilizovat inovační potenciál českých malých a středních podniků a napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, s kterými přišly v uplynulém období.

„Projekt Vizionáři za svou dosavadní šestiletou historii prošel evolucí, kterou lze přirovnat k vývoji českého podnikání: od ročníků, v nichž jsme zaznamenávali řadu marných pokusů, kdy přihlášky musely být odmítnuty z formálních důvodů, jsme se posunuli až do situace, v rámci níž odborná porota až desítky hodin licituje o kvalitě a významu přihlášených inovací. Vážíme si zájmu všech uchazečů i odborné poroty,“ říká předseda řídicího výboru sdružení CzechInno David Kratochvíl. „Jsme rádi, že vizionářský přístup osvědčily v letošním ročníku již téměř všechny přihlášené firmy – svým inovativním přístupem k vyplňování mezer na trhu, stále širšího využívání chytrých digitálních řešení v podnikání a v neposlední řadě i svou houževnatostí, se kterou pokračují v dalším rozvoji svých inovací,“ dodává David Kratochvíl.

„Když jsme pořádali v roce 2011 první ročník naší soutěže Vizionáři, naším cílem bylo najít takové inovační počiny českých firem, které jsou naprostými novinkami a kombinují dobrý nápad s jeho významným potenciálem celospolečenského uplatnění a dát těmto firmám šanci, aby se o jejich počinech dozvěděla široká veřejnost. Tehdy jsme skutečně neočekávali, jak širokou škálu přihlášených inovací bude porota mít možnost hodnotit a ocenit: od high-tech novinek nepochopitelných běžnému lidskému uvažování přes chytré využití moderních technologií pro zlepšení funkcí tradičních výrobků, inovace zavádějící nové materiály a zjednodušení i zefektivnění postupů i komunikace ve všech výrobních procesech, až po sociální inovace typu zlepšování komunikace mezi jednotlivými generacemi, skupinami obyvatel nebo územními celky, inovativní podporu zdraví a zdravého životního stylu a ekologické inovace typu ojedinělých revitalizací znehodnocených území. V dosavadní šestileté historii naší soutěže jsme tak měli šanci pro veřejnost objevit a vyzdvihnout například dětský zábavní a naučný park Mirákulum, který od roku 2012 stojí v bývalé vojenské zóně v Milovicích, podělit se o přínosy plantografu Technické fakulty České zemědělské univerzity, který na základě elektronického vyhodnocování zatížení chodidel identifikuje nemoci kosterního a svalového systému nebo poučit se o možnostech využití dronů od firmy Workswell kombinovaných se sofistikovanými termovizními systémy při hlídání majetku i bezpečnosti lidí. Jsem rád, že i po tom všem, co nám již v uplynulých letech prošlo rukama, mohu i letos říci, že letošní ročník Vizionářů 2016 byl co do množství a kvality doručených přihlášek opět rekordním. Naši Vizionáři stále nepřestávají udivovat svou vynalézavostí, ale především houževnatostí, se kterou každý svůj nezdar obracejí ve východisko k dalšímu inovačnímu úsilí. Za to jim patří velký dík, protože dávají své příběhy za vzor nejen nám, kteří na projektu participujeme, ale i celé naší společnosti – proto bychom rádi, aby se o jejich počinech veřejnost dozvěděla co nejvíce,“ říká předseda řídicího výboru sdružení CzechInno David Kratochvíl.

Vizionáři2016 vítězové02Čestná uznání odborné poroty za technologický, společenský a/nebo ekonomický přínos ve svých oborech podnikání získaly společnosti Biology Park Brno, a. s., Favorit Czechoslovakia, s. r. o., Firemní školky, s. r. o., Grafia, společnost s ručením omezeným, MSR Engines, s. r. o., NanoTrade, s. r. o., Pavel Jeřábek – AQUA ADS, Ray Service, a. s., Step Trutnov, a. s., a Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.

Letos poprvé se odborná porota projektu Vizionáři 2016 rozhodla udělit ocenění výjimečné osobnosti českého inovačního podnikání, kterou se stal prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., rektor Univerzity Palackého v Olomouci, a to za své celoživotní dílo a výjimečný přínos v oblasti podpory rozvoje inovací a transferu technologií v České republice.

Účelem projektu Vizionáři je mobilizovat inovační potenciál českých malých a středních podniků a napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, s kterými přišly v uplynulém období. Sdružení CzechInno v tomto ohledu vnímá za důležité zejména to, aby se o novinkách na poli inovací dozvídala široká veřejnost a aby co nejvíce pronikaly do praxe.

CzechInno je neziskovým zájmovým sdružením právnických osob založeným k podpoře českého inovačního podnikání a držitelem ocenění za excelenci v podpoře podnikání v ČR a unikátní systém podpory inovací uděleného v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016. Je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem přehlídky kontaktů a informací pro export s názvem Festival Exportu CZ a projektu Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání. V roce 2017 realizuje sérii regionálních akcí zaměřených na propagaci pokročilé digitalizace v podnikání pod názvem Kyberneticka revoluce.cz s podtitulem Průmysl 4.0 v praxi.

Projekt Vizionáři 2016 se uskutečňuje pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka, ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové.

Generálním odborným partnerem projektu je Komerční banka, hlavními odbornými partnery projektu jsou Česká exportní banka, Technologické centrum Akademie věd ČR jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Asociace inovačního podnikání České republiky, Společnost vědecko-technických parků České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Technologická agentura České republiky, hlavním partnerem pro právní poradenství je Advokátní kancelář Gürlich & Co.

Mediálními partnery projektu se stali Rádio BBC, Multimediální projekt Zet a společnost Regie Radio Music, vydavatelství Economia jako vydavatel deníku Hospodářské noviny a týdeníku Ekonom, Empresa Media jako vydavatel časopisu Týden, Tiscali Media, magazín Marketing Sales Media, časopis Trade News, MM Průmyslové spektrum, časopis Inovační podnikání a transfer technologií a časopis Faktor S.

Autor: Martin Moc 

Oracle Service Cloud umožňuje podnikům vylepšit zákaznickou zkušenost

Nová integrace mezi platformami Oracle Service Cloud a Oracle IoT Cloud umožňuje proaktivně reagovat na požadavky zákazníků a využívat data z Internetu věcí.

Společnost Oracle oznámila inovativní řešení, které podnikům umožňuje rychle a efektivně využívat Internet věcí (Internet of Things, IoT), a vylepšit tak zákaznickou zkušenost (Customer Experience, CX) i provozní efektivitu za současného snížení nákladů. Cestou k těmto změnám jsou data získávaná ze zařízení IoT, z nichž lze předpovídat požadavky zákazníků a proaktivně řešit případné problémy souvisejících služeb.

Nové řešení nabízí již přednastavenou integraci mezi platformami Oracle Service Cloud a Oracle IoT Cloud. Prudký nárůst zařízení IoT dává podnikům příležitost propojovat, analyzovat a integrovat takto získávaná data, využívat je v obchodních procesech i aplikacích a na tomto základě rychleji nasazovat nové inovativní služby. Vlastní řešení integrace mezi oběma cloudovými platformami společnosti Oracle se nazývá IoT Accelerator; je k dispozici jako open source a obsahuje také podrobnou dokumentaci k implementaci, která umožňuje řešení snadno konfigurovat, rozšiřovat i nasazovat.

„Internet věcí radikálně mění způsob, jímž zákazníci interagují s podniky. V rámci tohoto procesu se vytváří velké množství dat, které podniky mohou využít k vylepšení zákaznické zkušenosti,“ uvádí Meeten Bhavsar, senior viceprezident pro Oracle Service Cloud. „Integrace platforem Oracle Service Cloud a Oracle IoT Cloud umožňuje rychleji z těchto dat získat přidanou hodnotu a zjednodušit projekty IoT. Podniky mohou díky těmto datům snadno vylepšit služby zákazníkům a inovace implementovat napříč jednotlivými komunikačními kanály.“

Oracle Service Cloud nabízí jednoduchou integraci dat ze zařízení IoT a jejich využití v rámci provozu různých kanálů pro kontakt se zákazníky. Ti pak získávají personalizovanou a konzistentní zákaznickou zkušenost.

„Díky integraci dat z IoT v rámci platformy Oracle Service Cloud jsme nejenom zlepšili kvalitu služeb zákazníkům, ale také rozšířili své znalosti a zvýšili provozní efektivitu,“ dodává Scott Strickland, CIO společnosti Denon + Marantz, která nabízí spotřební elektroniku a hudební příslušenství. „Navíc informace z Internetu věcí dokážeme uplatnit i v rámci platformy Oracle Marketing Cloud. Víme už, jak zákazníci používají naše produkty, nejsme již odkázáni jen na to, co si o tom sami myslíme, a díky tomu můžeme přesněji cílit naše marketingové kampaně.“

Služba Oracle Service Cloud je součástí sady Oracle Customer Experience (CX) Cloud Suite, jednoho z nejkomplexnějších řešení zákaznické zkušenosti na současném trhu. Sada Oracle CX Cloud Suite zvyšuje loajalitu zákazníků, umožňuje odlišit značku od konkurence a přináší měřitelné přínosy; podniky mohou nabídnout zákazníkům personalizovanou a konzistentní zkušenost bez ohledu na zvolený komunikační kanál i používané zařízení.

Platforma Oracle IoT Cloud umožňuje připojit se k libovolnému zařízení generujícímu data, v reálném čase data analyzovat a na tomto základě vytvářet předpovědi dalšího vývoje. Díky tomu lze rozšířit funkcionalitu podnikových procesů a rychle vytvářet aplikace IoT, které zahrnují např. preventivní údržbu zařízení nebo sledování majetku. Do řešení je již vestavěna integrace s platformou Oracle PaaS (Platform as a Service) a cloudovými aplikacemi společnosti Oracle i třetích stran.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor